Tassen

De Springplank vzw

Onze visie

Wij geloven in een betere en duurzame samenleving:

 • waar afval tot een absoluut minimum beperkt wordt door maximaal hergebruik van goederen of door afval te gebruiken als grondstof voor nieuwe aantrekkelijke producten.
 • waar ook mensen, die niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen, een job uitoefenen die bij hun talenten past, competentieverbredend werkt en waar ze arbeidsvreugde uit halen.
 • waar mensen meer mogelijkheden krijgen op financieel gebied door het aanbieden van degelijke tweedehands goederen aan democratische prijzen.
 • een duurzame mobiele samenleving: we promoten de fiets als gezond, snel en milieubewust vervoermiddel als aanvulling op het openbaar vervoer of als alternatief voor de wagen om het fileleed en tekort aan parking in en rond de steden aan te pakken.

Onze missie: wij zijn een maatwerkbedrijf

Onze kerntaak bestaat erin werk en ondersteuning op maat te bieden aan mensen die moeilijk een job vinden op de gewone arbeidsmarkt.

Wij werken in zelfsturende teams van mensen met aanvullende talenten en competenties die samen gaan voor een gemeenschappelijk doel. Er is een duidelijke verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden met heldere werkafspraken. Op die manier creëren we ruimte voor inspraak en betrokkenheid van elke medewerker.

Onze waarden

Bezieling:

 • We werken met plezier. We zijn betrokken bij wat we doen omdat we fier zijn op het resultaat van de organisatie.
 • We doen wat moet: we nemen onze verantwoordelijkheid.
 • We delen een “Yes”-mentaliteit.
 • We willen steeds beter worden en groeien. We zeggen “Ja” tegen uitdagingen.We gaan zelfs pro-actief op zoek naar veranderingen en de mogelijkheid om ze uit te voeren.

Creativiteit:

 • We creëren bewust ruimte om steeds weer te experimenteren en daardoor ook te leren.
 • Creativiteit is ons handelsmerk en we stralen dat uit in ons leiderschap, in de inrichting van onze winkels, in onze aanpak, ...
 • We werken met elkaars sterktes. We vullen daarbij elkaar aan.
 • Een probleem is geen probleem maar eer- der een uitdaging.

Echtheid:

 • We zijn écht in wie we zijn en wat we doen.
 • We geven elkaar de ruimte om écht te zijn; als collega’s en als leidinggevende.
 • In die ‘echtheid’ geven we de ruimte om te groeien en zich te ontplooien.
 • We stellen onszelf ook open voor de ander.

Bekijk alle Tassen